Cenník

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

od 50€

mesačne

SPRACOVANIE MIEZD

od 12€

za zamestnanca

SPRACOVANIE ÚČTOVNÉJ ZÁVIERKY

100€

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

20€

za hodinu

Napíšte nám a získajte nezáväznú cenovú ponuku na mieru.

Služba Cena - neplatca DPH Cena - platca DPH
Daňové priznanie DPH - 15,00€
Súhrnný výkaz DPH - 12,50€
Kontrolný výkaz DPH - 12,50€
Prihlásenie / odhlásenie na daň DPH 30,00€ 30,00€
Prihlásenie / odhlásenie na daň z príjmu právnických osôb 30,00€ 30,00€
Prihlásenie / odhlásenie na daň z príjmu fyzických osôb 30,00€ 30,00€
Prihlásenie / odhlásenie registračnej pokladnice 30,00€ 30,00€
Daňové priznanie dane z príjmu právnickej osoby 50,00€ 50,00€
Daňové priznanie dane z príjmu fyzickéj osoby (typ A) 20,00€ -
Daňové priznanie dane z príjmu fyzickéj osoby (typ B) 40,00€ 40,00€
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 10,00€ / vozidlo 10,00€ / vozidlo

Služba  cena
Spracovanie miezd (na 1 zamestnanca) 12,00 €
Spracovanie miezd - zahraničný zamestnanci (na 1 zamestnanca) 15,00 €
Zastupovanie klienta na úrade práce, inšpektoráte práce, sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni 20,00 €
Registrácia zamestnávateľa (komplet - úrady, spis) - vstupný poplatok 50,00 €
Odhlásenie zamestnávateľa (komplet - úrady, spis) - výstupný poplatok 50,00 €
Registrácia zamestnávateľa na úrade (SP, ZP, FS) 10,00 €
Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca základný balíček (SP, ZP, vyhlásenie, spis) 12,00 €
Prihlásenie/odhlásenie zahraničného zamestnanca základný balíček (SP, ZP, vyhlásenie, spis) 15,00 €
Prihlásenie zamestnanca na SP/ZP 3,00 €
Prihlásenie zahraničného zamestnanca na SP/ZP 5,00 €
Storno prihlásenia 3,00 €
Vypracovanie pracovnej zmluvy 10,00 €
Vypracovanie dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti, brigádnickej činnosti / dodatku k PZ 6,00 €
Ročné zúčtovanie preddavkov na dane na daň z príjmov to závislej činnosti 23,00 €
Exekučné konanie 10,00 €

Podvojné účtovníctvo

Počet zaúčtovaných položiek Cena za položku
0-500 0,86€
501-1000 0,70€
1001 - viac 0,60€

Jednoduché účtovníctvo

Počet zaúčtovaných položiekCena za položku
0-5000,76€
501-10000,60€
1001 - viac0,50€

Napíšte nám

* - povinné položky