Mzdy a personalistika

Zabezpečíme pre Vás komplexné vedenie personálnej a mzdovej agendy, vrátane pracovných zmlúv, interných smerníc, vybavenie potrebných potvrdení, sledovanie dodržovania termínov platieb.

Zabezpečíme pre Vás:

 • výpočet miezd, daní a odvodov, zrážok zo mzdy zamestnancov
 • príprava a distribúcia výplatných pások jednotlivým zamestnancom
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov v príslušných štátnych inštitúciách pri nástupoch a výstupoch
 • príprava potrebných výkazov a hlásení pre štátne inštitúcie (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, )
 • príprava štatistických výkazov pre Štatistický úrad
 • zastupovanie a komunikácia so štátnymi inštitúciami
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancov
 • príprava platobných príkazov na úhradu miezd, daní a odvodov a zrážok z miezd
 • príprava reportov podľa Vašich požiadaviek
 • udržiavanie personálnych zložiek zamestnancov
 • archivácia mzdovej a personálnej agendy

SPRACOVANIE MIEZD

od 15€

za zamestnanca

Služba  cena
Spracovanie miezd (na 1 zamestnanca) 15,00 €
Spracovanie miezd - zahraničný zamestnanci (na 1 zamestnanca) 15,00 €
Zastupovanie klienta na úrade práce, inšpektoráte práce, sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni 20,00 €
Registrácia zamestnávateľa (komplet - úrady, spis) - vstupný poplatok 50,00 €
Odhlásenie zamestnávateľa (komplet - úrady, spis) - výstupný poplatok 50,00 €
Registrácia zamestnávateľa na úrade (SP, ZP, FS) 10,00 €
Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca základný balíček (SP, ZP, vyhlásenie, spis) 12,00 €
Prihlásenie/odhlásenie zahraničného zamestnanca základný balíček (SP, ZP, vyhlásenie, spis) 15,00 €
Prihlásenie zamestnanca na SP/ZP 3,00 €
Prihlásenie zahraničného zamestnanca na SP/ZP 5,00 €
Storno prihlásenia 3,00 €
Vypracovanie pracovnej zmluvy 10,00 €
Vypracovanie dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti, brigádnickej činnosti / dodatku k PZ 6,00 €
Ročné zúčtovanie preddavkov na dane na daň z príjmov to závislej činnosti 23,00 €
Exekučné konanie 10,00 €

 Pošlite nám správu alebo svoje základné údaje a tím RPC SK Vás bude kontaktovať.

Napíšte nám

* - povinné položky