Právne služby

Spolupracujeme s renomovanou právnou kanceláriou prostredníctvom ktorej vieme zabezpečiť:

Spracovanie a posudzovanie zmlúv

Kvalitná zmluva je pevný bod v momente kedy sa udalosti nevyvíjajú tak, ako sa zmluvné strany dohodli.

Obráťte sa na nás s posúdením či vypracovaním zmlúv:

 • Sprostredkovateľské zmluvy
 • Zmluvy o spolupráci
 • Zmluvy o poskytnutí služieb
 • Kúpnopredajné zmluvy
 • Pracovné zmluvy
 • Akékoľvek iné zmluvy (neštandardné, resp. "šité na mieru")

Zápis zmien do obchodného registra

Zmeny v Obchodnom registri vykonávame v najkratšom možnom čase. Všetky podania robíme elektronicky na základe plnej moci od klienta.

Najčastejšie zmeny v obchodnom registry:

 • Doplnenie prípadne zrušenie predmetov podnikania
 • Zmena adresy sídla spoločnosti
 • Zmena konateľa spoločnosti
 • Zmena obchodného mena
 • Zvýšenie základného imania
 • Zmeny v rámci spoločníkov spoločnosti

Konečný užívateľ výhod, zápis do obchodného registra

S účinnosťou od 1. novembra 2018 vznikla pre všetky obchodné spoločnosti povinnosť zapísať do obchodného registra konečných užívateľov výhod.

Predmetné údaje sú spoločnosti povinné evidovať aj vo svojich interných smerniciach. Údaje musia byť vždy aktuálne, čiže zodpovedať skutočnému stavu a musia byť archivované po dobu minimálne 5. rokov.

V prípade nesplnenia, alebo porušenia povinnosti ustanovenej v tomto zákone, môže finančná spravodajská jednotka uložiť fyzickej a právnickej osobe, resp. podnikateľovi, pokutu do výšky 200 000,- eur.

Pri nedodržaní lehoty na zápis konečného užívateľa výhod, alebo pri nesprávnom uvedení údajov, môže byť spoločnosť postihnutá sankciou až do výšky 3 310,- eur.

Pošlite nám správu alebo svoje základné údaje a tím RPC SK Vás bude kontaktovať.

Napíšte nám

* - povinné položky