Započinjete poslovanje ? Osnovne informacije

Postali ste preduzetnik, D.O.O. ili ste se odlučili za slobodno poslovanje?


Bez brige! Tu smo zbog Vas, da Vas pratimo kroz svet poslovanja

Osnovne informacije


1. Obaveze prilikom registracije
✓ Nakon dobijanja ovlašćenja za poslovanje, obavezna je prijava kod Poreske uprave u roku od 30 dana za
porez na dohodak.


✓ Preduzetnik – prijaviti se na obavezno zdravstveno osiguranje.
Preduzetnik je prvih godinu dana oslobođen od obaveze plaćanja socijalnog osiguranja.

2. Kako komuniciramo sa državnim organima?


Sa organima državne uprave (Ministarstvo finansija, Socijalno osiguranje, Zdravstveno osiguranje,
Higijena, ....) komuniciramo u elektronskom obliku, bilo direktno putem portala institucije ili putem elektronskog
poštanskog sandučeta.
Elektronska komunikacija za preduzetnike je obavezna.

3. Koje su osnovne odgovornosti preduzetnika?


✓ Vođenje knjigovodstva i sastavljanje finansijskih izveštaja, pravna lica – dostavljanje finansijskih izveštaja
u APR.
✓ Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreske obaveze.

4. Rokovi


Poreska prijava se podnosi u roku od tri meseca po isteku obračunskog perioda. Ako je kalendarska godina, onda
je do 31.03.
Do ovog roka poreski obveznik je dužan da podnese poresku prijavu i plati porez.

5. Zapošljavanje


Kao preduzetnik imate pravo da zapošljavate. Prvi korak je registracija kao poslodavca kod Društva za socijalno i
zdravstveno osiguranje i Poreske uprave. Oblast personalne administracije i obračun zarada je vrlo složen i
obiman. Ako razmišljate o zapošljavanju, dogovorite konsultacije sa našim stručnjacima u oblasti Personalne
administracije i obračun zarada.

6. Posao u inostranstvu i upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo
Posao u zemljama EU je veoma raširen.

Zoznam aktualít